پرش به

مهمان گرامی خوش آمدید ...

منوی انجمن

به انجمن بازی آنلاین هفت تیر خوش آمدید
ورود به انجمن ساخت اکانت

روزنامه های کل راند ( راند شش )


 • موضوع قفل شده این موضوع قفل شده است
345 پاسخ برای این موضوع

#301

 • Guests
ساعت ۱ شد

شما 100 گلوله به
JuArEz
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
JuArEz
را کشتید و مبلغ 151.805.086 را به جیب زدید و 1.967.265 به قدرت شما افزوده شد


شما 100 گلوله به
Hawk
زدید و به او 50% اسیب وارد کردید
شما
Hawk
را کشتید و مبلغ 13.610.000 را به جیب زدید و 1.478.894 به قدرت شما افزوده شد

:34:

#302

 • Guests
ساعت ۵

سلام ,

شما
TheGodOfWar
را کشتید و مبلغ 704.223 را به جیب زدید و 2.455.845 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

:34:

#303

 • Guests
ساعت ۱۰


سلام ,

شما
VeRAGiL
را کشتید و مبلغ 150.439 را به جیب زدید و 1.635.904 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

:34:

#304

 • Guests
ساعت ۳ صبح
بالاخره میرم بخوابم


سلام ,

شما
ehsan0007
را کشتید و مبلغ 6.276.050 را به جیب زدید و 1.166.105 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

:34:

#305

 • Guests
شما 100 گلوله به
mo3tafa
زدید و به او 53% اسیب وارد کردید
شما
mo3tafa
را کشتید و مبلغ 874.455 را به جیب زدید و 5.762.446 به قدرت شما افزوده شد

#306

 • Guests
امروز نبودم تعداد قتلا کم شده بود

شما 100 گلوله به
ata77
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
ata77
را کشتید و مبلغ 0 را به جیب زدید و 1.547.144 به قدرت شما افزوده شد


:34:

#307

 • Guests
شما 8 گلوله به
mahdi1370
زدید.
شما
mahdi1370
را کشتید و مبلغ 1.479.015 را به جیب زدید و 1.198.051 به قدرت شما افزوده شد

:34:

#308

 • Guests
شما 100 گلوله به
HRN
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
HRN
را کشتید و مبلغ 253.213 را به جیب زدید و 1.565.174 به قدرت شما افزوده شد

:34:

#309

 • Guests
سلام ,

شما
zoro772
را کشتید و مبلغ 2.826.686 را به جیب زدید و 13.728 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

#310

 • Guests
شما 99 گلوله به
null_life
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
null_life
را کشتید و مبلغ 10.575.459 را به جیب زدید و 324.587 به قدرت شما افزوده شد
:54:

#311

 • Guests
شما 100 گلوله به
SWD
زدید و به او 99% اسیب وارد کردید
شما
SWD
را کشتید و مبلغ 1.130.517 را به جیب زدید و 1.970.173 به قدرت شما افزوده شد

:34:

#312

 • Guests
سلام ,

شما
fazelmosleh
را کشتید و مبلغ 2.235.203 را به جیب زدید و 11.505 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

#313

 • Guests

شما 100 گلوله به
mo3tafa
زدید و به او 53% اسیب وارد کردید
شما
mo3tafa
را کشتید و مبلغ 874.455 را به جیب زدید و 5.762.446 به قدرت شما افزوده شد

تصویر

#314

 • Guests
تصویر
تصویر

#315

 • Guests
كاري از رفيقم

تصویر
رفيقم كشت داد به من

#316

 • Guests
شما 11 گلوله به
khantanha
زدید.
شما
khantanha
را کشتید و مبلغ 507 را به جیب زدید و 1.226.651 به قدرت شما افزوده شد

edameye ghatlaye jeyson
:D

#317

 • Guests
شما 100 گلوله به
SWD
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
SWD
را کشتید و مبلغ 107.410 را به جیب زدید و 2.062.906 به قدرت شما افزوده شد

مرسی‌ اشکان جان

:34:

#318

 • Guests
سلام ,

شما
kia_yakuza
را کشتید و مبلغ 1.545.301 را به جیب زدید و 1.378.370 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس
gonde boodanemoono hame midoonestan joz in anjoman
ke oonam moltafet shod:D

#319

 • Guests
شما 1 گلوله به
1378MO
زدید و به او 98% اسیب وارد کردید
شما
1378MO
را کشتید و مبلغ 347.604 را به جیب زدید و 1.224.105 به قدرت شما افزوده شد

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

شما 1 گلوله به
jaguar
زدید و به او 98% اسیب وارد کردید
شما
jaguar
را کشتید و مبلغ 177.346 را به جیب زدید و 1.590.676 به قدرت شما افزوده شد

#320

 • Guests
شما 1 گلوله به
sally
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
sally
را کشتید و مبلغ 911.076 را به جیب زدید و 1.410.331 به قدرت شما افزوده شد


><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

شما 1 گلوله به
HRN
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
HRN
را کشتید و مبلغ 102.677 را به جیب زدید و 1.354.547 به قدرت شما افزوده شد