پرش به

مهمان گرامی خوش آمدید ...

منوی انجمن

به انجمن بازی آنلاین هفت تیر خوش آمدید
ورود به انجمن ساخت اکانت

شخصیت شناسی کلاه قرمزی و محمد رضا گلزار


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1

  • Guests

اینکه چقد ر تناسب اند ام و سلامت جسمی برای رضا گلزار اهمیت د ارد جای بحث ند ارد . د رعوض كلاه قرمزی لاغر و ریزاند ام شاید تنها ورزشش بازی با توپ پلاستیكی آن هم یك لایه باشد و البته د وچرخه ای كه برای قبول شد ن د ر كلاس اول آقای مجری برایش خرید .
تصویر


کلاه قرمزی: قلبی از طلا پشت یک کلاه قرمز
آنقد ر كه حواسش به حاشیه و شیطنت های خود است همیشه اصل موضوع را فراموش می كند ، سؤال های ذهنش تمامی ند ارند و تا جوابی برایشان پید ا نكند د ست برد ار نیست. فكر كرد ن و وقت گذاشتن روی تصمیم هایش هیچ معنایی برایش ند ارد و معمولا همان كاری را می كند كه همان موقع به ذهنش رسید ه است.
عاشق زرق و برق د نیای اطرافش است و به راحتی گول ظاهر آد م ها را می خورد . قلبش طلاست و كینه هیچ آد می د ر د لش نیست، اگر هم از د ست كسی ناراحت باشد به وضوح به او نشان می د هد و د لایل رفتارش را می پرسد .
آنقد ر كه به فكر فرد ا و فرد اهایش است به گذشته فكر نمی كند . بی اند ازه عجول است و عاشق كسب اطلاعاتی است كه به هیچ د رد ی نمی خورد . مهربان و د لسوز است؛ تا حد ی كه همیشه خود ش را فراموش می كند . د ر برخورد اول خجالتی و ترسو ولی د ر ارتباط با د وستانش جسور و فوق العاد ه صمیمی است.
برای او تنهایی بزرگ ترین د رد د نیاست و همیشه از آن می ترسد . آنقد ر به د یگران محبت می كند كه هیچ وقت نمی تواند فكر تنها گذاشتنش را از سرشان بیرون كند . تحرك و ورجه وورجه بهترین نعمت خد اد اد ی است برایش اما فقط و فقط د ر جهت سرگرمی و بازی.
به ساد گی خوشحال می شود و مسائل بزرگ به راحتی برایش حل و فصل می شود . مطالب را د یر استنباط می كند اما تجزیه و تحلیل خوبی د رباره آنها د ارد و طوری آنها را طبقه بند ی و تفكیك می كند كه هرگز یاد ش نمی رود . عاشق جلب توجه است و اگر كوچك ترین بی توجهی ببیند ، سرخورد ه و ناراحت می شود .
ناراحتی های نزد یكانش از بزرگ ترین غم هایش هم مهم تر است و هركاری برای خوشحال كرد ن آنها می كند . د ل نازك است و با گذشت؛ اصلا بد ی های د یگران یاد ش نمی ماند و استاد برطرف كرد ن ناراحتی ها و كد ورت های بقیه است.


تصویر

محمد رضا گلزار: خوش تیپی که حس هفتم دارد


فراز و فرود گلزار و كلاه قرمزی

کلاه قرمزی1: این موضوع را حتما شنید ه​اید اما خاستگاه کلاه​قرمزی تلویزیون است. او د ر تلویزیون به شهرت رسید و سپس گیشه​های سینما را فتح کرد . اولین فیلم او د ر سال 1373 اکران شد که یخ سینماها را شکست. استقبال بی نظیر مرد م از این افسانه سینما و تلویزیون به حد ی بود كه این فیلم سینمایی پرفروش ترین فیلم د هه 70 د ر اكران اول شد . شاید جالب باشد كه بد انید فیلم «كلاه قرمزی و پسرخاله» ركورد فروش 50 میلیون تومان در آن زمان را زد و این ركورد شكنی زمانی رخ د اد كه بلیت های این فیلم سینمایی فقط 50تومان بود ه است! پیش از این هم فیلم هایی د ر ژانر كود ك توجه مخاطبان را به خود جلب كرد ه بود ولی کلاه​قرمزی همواره موفقیتی استثنایی د اشته است.

گلزار1: گلزار د ر این سال​ها کمتر با بازیگری یک تیم تشکیل د اد ه است اما هر بار این اتفاق افتاد ه نتیجه خارق​العاد ه بود ه است د ر سال 82، حضور گلزار د ر كنار هنرمند انی مثل امین حیایی و مهناز افشار موجب هیاهو شد . مرد م برای د ید ن ستاره مورد علاقه شان ساعت ها د ر صف تهیه بلیت می ایستاد ند و این شاید شروع خوبی بود برای د ومین سوپراستار سینمای ایران. د رنهایت فیلم «كما» با فروش 610 میلیون تومان به اكرانش خاتمه د اد و باعث شد «كما» د ر جد ول پرفروش ترین فیلم های ایرانی مطرح شود . این فروش بی سابقه نظر بسیاری از كارگرد انان و تهیه كنند گان را به خود جلب كرد .

کلاه قرمزی 2: این استقبال گسترد ه از سوی مرد م، تمام عوامل د ست اند كار ساخت این مجموعه را بر آن د اشت تا پس از گذشت 8سال فیلم جد ید این مجموعه سینمایی به نام «كلاه قرمزی و سروناز» را روانه پرد ه سینما كنند و این بار د ر سال 81، كلاه قرمزی توانست 550میلیون تومان فروش را عاید سینما كرد . د ر آن زمان گفته می​شد بیشتر طرفد اران کلاه​قرمزی نوجوان​هایی هستند که با او بزرگ شد ه​اند و همچنان د ل د ر گروی شوخی​ها و حرف​های او و سایر عروسک​های جذاب این مجموعه د ارند که هر یک طرفد اران خاص خود را پید ا کرد ه بود ند .

گلزار2: پس از «کما»، «آتش بس» كه محصول همكاری د وباره گلزار با مهناز افشار بود باز هم ركورد شكنی كرد و فروشش به یك میلیارد و 10 میلیون تومان رسید . آتش​بس فیلمی خوش​ساخت بود که جنبه​های د یگری از گلزار را به نمایش گذاشت. بازیگری که می​توانست روی صحنه بد رخشد . د ر اد امه این روند گلزار سال 86 با فیلم «توفیق اجباری» باز هم فروش گیشه را افزایش د اد و این بار با رقم یك میلیارد و 64میلیون تومان اما د ر اوج این ركورد زنی ها ناگهان برگ تقد یر طور د یگری رقم خورد .

کلاه قرمزی3: این قصه باز هم تكرار شد و این بار د ر سال 91 یعنی بعد از گذشت 10سال كلاه قرمزی این بار با شخصیت جد ید ی به نام بچه ننه، میزبان لبخند های مرد م شد . اما این استقبال به طور چشمگیری وسیع تر از د فعات پیش بود . كلاه قرمزی با شكل و شمایل سابقش اما شخصیتش نزد یك به همان كود كان و نوجوانان اوایل د هه 70 روی پرد ه حاضر شد ه است. نكته جالب ماجرا اینجاست كه این رشد شخصیت د رونی حتی ذره ای هم از محبوبیت او كم نكرد و این روزها همه منتظر هستند تا نتیجه این فروش غیرقابل پیش بینی را مشاهد ه كنند .جالب اینکه مخاطبان کلاه​قرمزی د ر د هه​های گذشته همچنان به او وفاد ارند .

گلزار3: زند گی با ابعاد ستارگی و چهره بودن خیلی هم راحت نیست. رضا گلزار بعد از این موفقیت​ها شرایط جد ید ی را تجربه کرد . به جز انتخاب غلط و حضور د ر یکی، د و فیلم کاملا ضعیف، آنچه او را از صنعت سینما د ور کرد ، خودبزرگ بینی و البته شایعاتی بود که همیشه پیرامون او وجود د اشت اگرچه گلزار همیشه تلاش می​کرد از شر این مشکلات خلاص بشود اما منفی​بافی​ها د ر مورد او آرام​آرام تاثیر خود را گذاشت و ستاره بی​رقیب و تضمین​کنند ه گیشه به مرور شکست​هایی را هم تجربه کرد .

کلاه قرمزی 4: بادرخشش کاراکترهای جدید در دو سریال نوروزی مشخص بود که ایرج طهماسب و حمید جبلی سینمایی جدیدی را با ترجیع بند کلاه قرمزی و ... خواهند ساخت. این فیلم(کلاه قرمزی و بچه ننه) حالا روی پرده است و در همان هفته اول اکران رکورد شکست. همان طور که رضا عطاران می گوید: کلاه قرمزی تنها سوپراستار سینمای ایران است!

گلزار4: رضا د ر کنار فعالیت​های تجاری مختلف همواره رکورد د ریافت د ستمزد را حفظ کرد ه است که این از قد رت او د ر مذاکرات سرچشمه می​گیرد . د ر سال​های اخیر او د ر فیلم​های د موکراسی تو روز روشن (که نقش کوتاهی د ر آن د اشت)2خواهر وشیش و بش، بخشی از موفقیت​های گذشته را تکرار کرد ه اما د و کار جد ید او، د ر امتد اد شهر و البته مجموعه ساخت ایران موفقیت تجاری مورد نظر را به د ست نیاورد ه است. البته شکست و پیروزی به صورت طبیعی د ر کارنامه همه چهره​های مشهور سینمای جهان وجود د ارد . اما یاد روزهایی به خیر که کارگرد ان​هایی مثل مسعود کیمیایی و غیره به د نبال استفاد ه از این چهره جذاب سینمای ایران بود ند . اتفاقی که د ر شرایط فعلی تکرار آن تقریبا غیرممکن است.دوئل یک ستاره 80 کیلویی و یک ستاره یک کیلویی

تصویر

محمد رضا گلزار: 2 چشم سبز، یک صورت شیک، یک هیکل ورزشکاری، یک انبار لباس و میل به دیده شدن


ورزشكار بود ن محمد رضا د ر انواع رشته های ورزشی یكی از د اغ ترین اخبار د ر مورد او بود ه است. اینكه چقد ر تناسب اند ام و سلامت جسمی برای رضا گلزار اهمیت د ارد جای بحث ند ارد . د رعوض كلاه قرمزی لاغر و ریزاند ام شاید تنها ورزشش بازی با توپ پلاستیكی آن هم یك لایه باشد و البته د وچرخه ای كه برای قبول شد ن د ر كلاس اول آقای مجری برایش خرید ...

گلزار را علاوه بر یك هنرمند ، یك فعال اقتصادی باسلیقه هم می د انند ؛ اینكه چگونه سرمایه د ار شود یا روی چه چیزی سرمایه گذاری كند از جمله عواملی است كه او را به یكی از پرد رآمد ترین هنرمند ان بد ل كرد ه است. اما كلاه قرمزی آنقد ر ساد ه لوح و بی شیله پیله است كه تراول 50 هزارتومانی را با اسكناس 50تومانی نمی تواند تشخیص د هد . هرچند كه پیش بینی می شود اگر سماجتی را كه د ر شخصیتش موج می زند د ر مسائل مالی هم به كار گیرد ، د ست كمی از گلزار نخواهد د اشت.

اعتماد به نفس محمد رضا گلزار باعث می شود همیشه تمام سعی خود را بكند تا د ر مركزتوجه قرار گیرد . خیلی ها د لیل حضور پررنگ او د رمیان مرد م را همین می د انند و می گویند ؛ او حاضر است هركاری انجام د هد تا تمام توجهات را به سوی خود جلب كند ، د ر مقابل كلاه قرمزی فارغ از هرگونه خود نمایی فقط به فكر خواسته های كود كانه اش است كه به هر طریقی سعی می كند به آنها برسد و... وای به روزی كه د ل نازكش شكسته شود .

كسی نیست كه بتواند خوش لباس بود ن رضا را زیر سؤال ببرد . بعد از 10سال فعالیت د ر عرصه سینما و ظاهر شد ن های رضا د ر مراسم مختلف به همه ثابت شد ه تا چه اند ازه نسبت به لباس هایی كه می پوشد حساس است و تا به حال د ید ه نشد ه لباسی كه به تن د ارد مرتب و منظم نباشد . د ر مقابل این خوش پوشی، ستاره عروسكی ما حقیقتا بد لباس است یا بهتر بگوییم نحوه لباس پوشید نش هیچ اهمیتی ند ارد . لباس بافتنی آبی با راه راه سفید د ركنار آن شلوار سبز ورزشی كه هیچ سنخیتی با چكمه های قرمزش ند ارد بر هیچ كس پوشید ه نیست.

تابه حال كسی رضا گلزار را با لباس تكراری ند ید ه است، تنوعی كه د ر انتخاب لباس هایش د ارد همیشه مورد توجه بود ه و شاید بتوان این ویژگی رضا را یكی از د لایلی د انست كه او را تبد یل به ستاره كرد ه است. اما كلاه قرمزی از ابتد ای حضورش د ر سینما و تلویزیون همیشه یك د ست لباس به تن د اشته كه صد د رصد از عواملی است كه همیشه احساس می كنیم د وست قد یمی د وران كود كی مان را د ید ه ایم.

خیلی ها اعتقاد د ارند د اشتن چشم های رنگی، محمد رضا گلزار را ستاره كرد . شاید این نظریه را اگر به این صورت عنوان كنیم منطقی تر باشد : د اشتن چشم های رنگی به محمد رضا گلزار د ر ستاره شد ن كمك كرد ، بنابراین اگر با این استد لال پیش برویم چشم های كلاه قرمزی كه یكی از آنها سبز و د یگری آبی است كمك مضاعفی د ر ستاره شد ن این عروسك كرد ه است هرچند كه د اشتن چشم هایی تا به این حد رنگی! نشانی از د نیای كود كانه او د ارد .


تصویر

کلاه قرمزی: یک چشم آبی، یکی سبز، پیراهن آبی، شلوار سبز، چکمه قرمز و روحیه جنجالی


د ر میان انبوه ویژگی های اخلاقی كلاه قرمزی، اعم از د روغگویی، ترسو بود ن و تنبلی د ر د رس خواند ن بارزترین ویژگی او د وست د اشتنی بود ن است. شما به راحتی با د ید ن او عاشقش می شوید و برای همیشه می توانید او را د وست د اشته باشید . برخلاف كلاه قرمزی، رضا گلزار از جمله افراد ی است كه 99د رصد افراد د ر برخورد اول با او از نزد یك او را «گوشت تلخ» می پند ارند كه البته شایان ذكر است كه این ویژگی هیچ سنخیتی با مرد می بود ن او ند ارد و این سؤال را به وجود می آورد كه: پس چرا آنقد ر معروف و محبوب است؟

كلاه قرمزی هرچه باشد یك عروسك محسوب می شود و برای جان د اد ن به این عروسك نیاز به یك عروسك گرد ان و صد اپیشه است. د راصل كلاه قرمزی هیچ اختیاری از خود ش ند ارد و تابع نظر كارگرد ان، عروسك گرد ان و... است. د رحالی كه گلزار پس از پشت سر گذاشتن چالش هایی كه د ر پایان د هه 80 با آن د ست و پنجه نرم كرد به كل رویه خود را تغییر د اد ؛ به طوری كه امروز خود ش تعیین كنند ه شرایط كاری اش، انتخاب نقش ها و حتی نحوه ایفای نقش هایش است.

علاوه بر شخصیت جالبی كه كلاه قرمزی د ارد یك ویژگی د یگر از كه باعث می شود با د ید نش احساس شاد ی د ر ما تقویت شود لبخند ی است كه همیشه بر لبان او نقش بسته. این لبخند د وست د اشتنی كلاه قرمزی حتی د ر مواقعی كه ناراحت است هم د ید ه شد ه و این تناقض د ر ظاهرش باز هم موجب خند ه تماشاگر می شود . اما د رست در نقطه مقابل لبخند های كلاه قرمزی، اخم ها و صورت جد ی محمد رضا گلزار قرار گرفته است. شاید كمتر لحظه ای را از رضا به یاد بیاوریم كه اخم به صورت ند اشته باشد . به هرحال نكته مهم این است كه هركد ام از این كاراكترها به نوعی محبوبیت خود را حفظ می كنند . كلاه قرمزی با لبخند همیشگی و محمد رضا گلزار با صورت جد ی و ابروان همیشه گره خورد ه.

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی