پرش به

مهمان گرامی خوش آمدید ...

منوی انجمن

به انجمن بازی آنلاین هفت تیر خوش آمدید
ورود به انجمن ساخت اکانت

فهرست کتب منبع سوالات کنکور 93 منتشر شد


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1

  • Guests
فهرست منابع آزمون سراسري سال 93 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فهرست کتب منبع سوالات آزمون سراسري سال 92 از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org اعلام شد.

بر اساس اين گزارش فهرست اين کتب در گروه‌هاي آزمايشي مختلف به شرح زير است:

دروس عمومي

زبان و ادبيات فارسي


ادبيات فارسي (2) سال دوم براي کليه رشته‌ها

ادبيات فارسي (3) سال سوم، براي کليه رشته‌ها غير از علوم انساني

زبان و ادبيات فارسي عمومي، سال پيش دانشگاهي، براي کليه رشته‌ها

ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني) سال سوم، مخصوص علوم انساني

زبان فارسي 3 (تخصصي انساني) سال سوم، مخصوص علوم انساني

زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)، سال سوم، براي کليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)

دروس عمومي عربي

عربي 2 (غير از علوم انساني)، سال دوم، براي کليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)

عربي 2 (علوم انساني)، سال دوم، مخصوص علوم انساني

عربي 3 (غير از علوم انساني)، سال سوم، براي کليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)

عربي 3 (علوم انساني)، سال سوم، مخصوص علوم انساني

دروس عمومي فرهنگ و معارف اسلامي


قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)، سال دوم، براي کليه رشته‌ها

قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)، سال سوم، براي کليه رشته‌ها

معارف اسلامي (دين و زندگي)، سال پيش‌ دانشگاهي، براي کليه رشته‌ها

دروس عمومي زبان انگليسي

انگليسي 3، سال سوم، براي کليه رشته‌ها

انگليسي 1 و 2، سال پيش‌ دانشگاهي، براي کليه رشته‌ها

دروس تخصصي گروه علوم رياضي

دروس تخصصي رياضيات

هندسه 1، براي سال دوم

آمار و مدل‌سازي، سال دوم

هندسه 2، سال سوم

رياضيات 2، سال دوم

حسابان، سال سوم

جبر و احتمال، سال سوم

هندسه تحليلي و جبر خطي، سال پيش دانشگاهي

حساب ديفرانسيل و انتگرال، سال پيش دانشگاهي

رياضيات گسسته، سال پيش دانشگاهي

فيزيک

فيزيک 1 و آزمايشگاه، سال اول

فيزيک 2 و آزمايشگاه، سال دوم

فيزيک 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي) سال سوم

فيزيک (ويژه رياضي) سال پيش دانشگاهي

شيمي

شيمي 2 و آزمايشگاه، سال دوم

شيمي 3 و آزمايشگاه، سال سوم

شيمي، سال پيش دانشگاهي

دروس تخصصي گروه علوم تجربي

زمين‌شناسي

زمين‌شناسي، سال سوم

علوم زمين، سال پيش دانشگاهي

رياضيات

هندسه 1، سال دوم

رياضيات 2، سال دوم

آمار و مدل‌سازي، سال سوم

رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي)، سال سوم

رياضي عمومي 1 و 2، سال پيش دانشگاهي

زيست‌شناسي

زيست‌شناسي و آزمايشگاه 1، سال دوم

زيست‌شناسي و آزمايشگاه 2، سال سوم

زيست‌شناسي، سال پيش‌ دانشگاهي

فيزيک

فيزيک 1 و آزمايشگاه، سال اول

فيزيک 2 و آزمايشگاه، سال دوم

فيزيک 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي)، سال سوم

فيزيک (علوم تجربي) سال پيش دانشگاهي

شيمي


شيمي 2 و آزمايشگاه، سال دوم

شيمي 3 و آزمايشگاه، سال سوم

شيمي، سال پيش‌دانشگاهي

دروس تخصصي گروه علوم انساني

رياضيات

رياضيات 1، سال اول

آمار و مدل‌سازي، سال دوم

رياضي (ويژه علوم انساني – علوم و معارف اسلامي)، سال سوم

رياضي پايه، سال پيش دانشگاهي

اقتصاد

اقتصاد، سال دوم

زبان و ادبيات فارسي

تاريخ ادبيات ايران و جهان 1، سال دوم

تاريخ ادبيات ايران و جهان 2، سال سوم

آرايه‌هاي ادبي، سال سوم

ادبيات فارسي ويژه علوم انساني، سال پيش دانشگاهي

زبان عربي

عربي 2 (ويژه علوم انساني)، سال دوم

عربي 3 (ويژه علوم انساني)، سال سوم

عربي 1 و 2، سال پيش دانشگاهي

تاريخ

تاريخ ايران و جهان 1، سال دوم

تاريخ ايران و جهان 2، سال سوم

تاريخ‌شناسي، سال پيش دانشگاهي

جغرافيا

جغرافياي 1، سال دوم

جغرافياي 2، سال سوم

جغرافيا، سال پيش دانشگاهي

علوم اجتماعي

جامعه‌شناسي 1، سال دوم

جامعه‌شناسي 2، سال سوم

علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي نظام جهاني)، سال پيش دانشگاهي

فلسفه

فلسفه، سال سوم

فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)، سال پيش دانشگاهي

منطق

منطق، سال سوم

روان‌شناسي

روان‌شناسي، سال سوم

منبع:
http://www.kanoon.ir...PmeNhbfAro54g==

امین بزن لایکو ^^ :2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2:
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی