پرش به

مهمان گرامی خوش آمدید ...

منوی انجمن

به انجمن بازی آنلاین هفت تیر خوش آمدید
ورود به انجمن ساخت اکانت

روزنامه هفت تیر سری بهمن ماه (راند یازدهم)


 • موضوع قفل شده این موضوع قفل شده است
38 پاسخ برای این موضوع

#1

 • Guests

سلام
دوستان از این راند دوباره روزنامه را برپا میکنیم .
انشاالله که استقبال بشه.
قوانین رعایت کنید.
همچنین کل کل به شرط رعایت ادب و عدم فحاشی. اشکالی ندارد..
موفق باشید


#2

 • Guests
خوبه. منم بهت کمک میکنم

#3

 • Guests
عزیز کمک کردن نیازی نیست اخبار و قتل هاتون قرار بدید:دی
تنها کمکتون میتونه رعایت قوانین باشه..
ممنون

#4

 • Guests
شما
BigBoss
را کشتید و مبلغ 5.780.879 را به جیب زدید و
7.318 به قدرت شما افزوده شد
===

شما
peyman_a
را کشتید و مبلغ 12.927 را به جیب زدید و 133.678
به قدرت شما افزوده شد
===

شما
Radrali
را کشتید و مبلغ 808.370 را به جیب زدید و
344.078 به قدرت شما افزوده شد
===

شما
Sanx_black
را کشتید و مبلغ 9.335.878 را به جیب زدید و
180.404 به قدرت شما افزوده شد
===

شما
asiafilm
را کشتید و مبلغ 81.281.694 را به جیب زدید و
223.533 به قدرت شما افزوده شد

#5

 • Guests
شما
Hitas
را کشتید و مبلغ 8.229.848 را به جیب زدید و 169.971 به قدرت شما افزوده شد

اینم بود
:دی

#6

 • Guests
حرفای منو پیرمرد :دی


اسم اصلیت تو بازی؟

hawk
farboddufer
اگه دوتا قول به من بدی 1-وقتی کشته شدی 12ساعت بغعد زنده
کنی خودت و 2-اگه مولتی بازی نکنی نمیذارم حتی تو صفحه دوم
هم باشی

==========
ا 13 گلوله به
pirmard
زدید و به او 100% اسیب وارد کردید
شما
pirmard
را کشتید و مبلغ 15.984 را به جیب زدید و 185.126 به قدرت شما افزوده شد

#7

 • Guests
اولین قتل بازی توسط sopranos


شما
M-R-S
را کشتید و مبلغ 2.141.485 را به جیب زدید و 12.631 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

#8

 • Guests
شما
Gangster
را کشتید و مبلغ 6.626.165 را به جیب زدید و 84.068 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
======

شما
Divoneh
را کشتید و مبلغ 101.949 را به جیب زدید و 221.883 به قدرت شما افزوده شد

#9

 • Guests
شما
glori
را کشتید و مبلغ 3.838.377 را به جیب زدید و 23.348 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

#10

 • Guests
شما
pirmard
را کشتید و مبلغ 188.797 را به جیب زدید و 1.508.565 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,

============

شما
pirmard
را کشتید و مبلغ 416.250 را به جیب زدید و 1.674.795 به قدرت شما افزوده شد

#11

 • Guests
az tarfe (..............)

سلام ,

شما
ali_jj
را کشتید و مبلغ 3.103.871 را به جیب زدید و 41.898 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,
ناشناس

#12

 • Guests
شما
pirmard
را کشتید و مبلغ 2.459.632 را به جیب زدید و 4.550.311 به قدرت شما افزوده شد

#13

 • Guests
شما
pirmard
را کشتید و مبلغ 6.914.874 را به جیب زدید و 7.343.910 به قدرت شما افزوده شد

#14

 • Guests
تصویر شما 8 گلوله به
LEO
زدید.
شما
LEO
را کشتید و مبلغ 681.816.479 را به جیب زدید و 185.011 به قدرت شما افزوده شد

#15

 • Guests
بیچاره مشهد بود زدید کشتینش اینم واسه شما:

شما
پق
را کشتید و مبلغ 494.461.030 را به جیب زدید و 56.962 به قدرت شما افزوده شد

#16

 • Guests
ای بیچاره ی بدبخت :D:
شما پیرمرد رو کشتید و او را جوان مرد کردید:D

#17

 • Guests
از طرف نایت وولف کبیر

تصویر

#18

 • Guests
یه قتل سحرگاهی
تصویر

#19

 • Guests
یه قتل سحرگاهی دیگه

تصویر

#20

 • Guests
یه قتل شبانگاهی دیگه :D:

شما
Z₳KH₳Я
را کشتید و مبلغ 0 را به جیب زدید و 11.517.600 به قدرت شما افزوده شد
موفق باشید,